அறிவிப்புகள்
Latest News : Fifth International Thirukkural Conference : Thirukkural Conference

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் தேசியக்கிளைகள்

National Units of the International Association of Tamil Research
ChairmanVice-Chairman SecretaryTreasurer Members
Activity
Contact details Email
1. South African National Unit of IATR
Dr. M Chetty Mr. Radha Pillay Dr. PK Maistry Mrs. Valashnee Hira Tel: 0118572980 /
0118572605 /
0118571989
Fax: 0118572980
admin@imtc.co.za
2. Mauritius National Unit of IATR
Mr. Narainsamy TiroumalechettyPyneesamy Padayachy
(Ist Vice-President)

Mr. Kesaven Sornum
(IInd Vice-President)
Mr.Ponsamy Tiroumalechetty
(Secretary)

Mr. Loganaden Sornum
(Asst. Secretary)
Mr. Sivapragassen Muthiayen
(Treasurer)

Mr.Govinden Manickam
(Assistant Treasurer)
1. Mr. Indiren Chinnapen
2. Mr. Jeevendren Chemmen
3. Mrs. Mady valayden
4. Mr. Deven Cooroopdas
5. Mrs. Saraspedee Tiroumalechetty
Tel:
00230-5756 5010
00230-5292 3110
00230-5454 0498
ntiroumale@gmail.com
3. Canada National Unit of IATR
திரு. ச.குகதாசன்திரு. வி.சு.துரைராசா திரு. சிவா வேலுப்பிள்ளை திரு. க. சிறிராசன் திரு. பொ.அருந்தவநாதன் - கருத்தரங்கு

க.தேன்மொழியாள்-தமிழாய்வு

திரு. இ.கேதாரநாதன் - கல்வி

திரு. க சவுந்தரராசா - இணைப்பு
647-447-1271
647-829-4044
416-706-2323
647-268-2300
647-404-8537
647-769-8006
416-602-7826
416-566-4647
kskugathasan@gmail.com
raja@cfsginc.com
pvsivam@gmail.com
spsolution@gmail.com
arunpon302@gmail.com
then94@hotmail.com
ketharan@gmail.com
raja@cfsginc.com
4. Malaysia National Unit of IATR
Prof. Dr. N. Kanthasamy Asso. Prof. Dr. S. Kumaran Dr. Mohana Dass Ramasamy


Mr. Peter Arokiasamy
(Deputy Secretary)
Mr. M. Ramesh

Auditor
Mr. P. Rajendram
Mr Puniamurthy
Mr. S. Supramani
Mr. K. Subramaniam
Mr. M. Ganesh
03-79675629
03-79675510

Fax
03-79675460
-
5. London National Unit of IATR
திரு. சிவா பிள்ளை திரு. சுப்பிரமணியம் தருமேந்திரன் திருமதி மாதவி சிவலீலன் திரு. சுப்பிரமணியம் தருமேந்திரன் திரு. பாஸ்கரன் - கல்வி

திரு. சுரேஷ்குமார் - கருத்தரங்கு

செல்வி. நிலா &
செல்வி. ராணி ஸ்ரீனிவாசன் - தமிழாய்வு

திரு. தணிகாசலம் - ஒருங்கிணைப்பு
07951476706 pillaisiva@gmail.com
tharmajournalist
@yahoo.com
6. உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் - சுவிர்சர்லாந்து
திரு. பார்த்திபன் கந்தசாமி திரு. தர்மலிங்கம் தங்கராசா திருமதி. அமுதா அன்பழகன் திரு. பிறேம்ராஜ் பாலசுந்தரம் திருமதி. மதிவதனி பத்மநாதன்
திரு. ஜெயமோகன் மார்க்கண்டு
திரு. கேதீஸ்வரன் கணபதிப்பிள்ளை
0041 76538 4832
0041 79398 2819
0041 79482 3583
parthipank9@gmail.com
7. உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் யாழ்ப்பாணக் கிளை
முனைவர் ஜெயலக்ஷுமி இராசநாயகம்
கல்வித் துறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திரு.நித்தலவர்ணன்
கல்வித் துறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திருமதி கிருபாசக்தி கருணா
இசைத் துறைத் தலைவர் யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திரு.சின்னத்தம்பி கருணா
நில அளவைத்துறை,யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
செல்வி.தர்ஷினி முத்துராஜா (கல்வி)
ஆசிரியர் கல்லூரி, யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திரு.T.செல்வ மனோகரன் (கருத்தரங்கு)
இந்து பண்பாட்டுத் துறை யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திருமதி.N.செல் வாம்பிகை (தமிழாய்வு)
தமிழ்த்துறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
திருமதி.சீதாலக்ஷ்மி பிரபாகரன் (ஒருங்கிணைப்பு)
நாட்டியத்துறை, யாழ்ப்பாண பல்கலைக் கழகம்
0776905087
0212222188
0779007554
0777286210
0773079509
0777149444
0776577358
0776183198
0777574629
luxmy2001@gmail.com
anithilavarnan@gmail.com
kkaruna67@yahoo.com
skaruna72@yahoo.com
dharshi79@yahoo.com
chelvamanoharan@gmail.com
selvambikai@gmail.com
prabhahrn@yahoo.com
8. USA National Unit of IATR
Arasar Arullallar
President

Dr. Francis Muthu
Honorary President
Ravi Bala
Vice-President
Saravanakumar Manian
General Secretary
Dr. Xavier Roche
Treasurer
Vadivelu Babu
Veera Venugopal
PK Aravazhi
Dr. Janakiraman
+1-224-723-0526
+1-708-408-5881
+1-847-682-5605
+1-847-373-3875
+1-847-858-2370
+1-847-917-2763
+1-847-910-3684
+1-630-430-2158
+1-708-427-5310
+1-814-937-8020
fsmuthuiitcc@gmail.com
annaiillam2004@yahoo.com
arasar@aol.com
saravanakumar.manian@gmail.com
lanandan@yahoo.com
ravivbala@gmail.com
pkaravazhi@yahoo.com
franxer@gmail.com

உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் தேசியக்கிளைகள் தொடங்குவதற்கான வழிமுறைகள்

மன்றத்தின் விதிமுறைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதன்படி உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் தொடங்கவேண்டிய தேசியக் கிளைகளின் அமைப்பு இணைப்பு 7 –இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

As provided in the Articles of Association of IATR, the structure for forming the National Units of IATR is given in Annexure 7.

இந்தத் தேசிய கிளைகள் உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் உறுப்புகளாக செயல்படும். இத் தேசியக்கிளைகளின் செயல்பாடுகள் கீழ்க்காணும் பொருள்களில் இடம் பெறலாம்;

These National Units are part of the IATR. Some of the activities proposed for the National Units are given bellow. The activities of the National Units need not be limited to the ones proposed here. It can take up any activity that would serve the needs of the Tamils living in that country to help them grow with Tamil culture and civilization.