தொடர்புக்கு

உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம்,
ஆசியவியல் நிறுவன வளாகம்,
செம்மேஞ்சரி ,
சோழிங்கநல்லூர் P.O,
சென்னை - 600 119.
தமிழ்நாடு , இந்தியா

Contact Us

International Association of Tamil Research,
Institute of Asian Studies Campus,
Chemmencherry, Sholinganallur P.O,
Chennai - 600 119.
Tamilnadu, India

Mr. Arasar Arullallar President arasar@aol.com
Dr. G. John Samuel Vice President (India) +91 98405 26834
Dr. P. Marudanayagam Secretary General (India) +91 94427 87727
Dr. D. Damodaran Treasurer (India)